Regels en risicoaanvaarding

Huisregels

Houdt u zich ten allen tijde aan onze huisregels en rijbaanregels. Bij het niet navolgen van de regels zullen maatregelen getroffen worden.

Regels met betrekking tot het lidmaatschap van onze vereniging zijn elders op onze website te vinden. Tevens krijgt u bij inschrijving deze regels overhandigt.

 • Wij organiseren onze wedstrijden op het terrein van manege Easy Riders te Nieuwebrug, welke een door de Stichting Veilig Paardrijden en de FNRS goedgekeurde locatie is. Op dit terrein zijn overal aanduidingen te vinden met daarop regels en eventuele na te  volgen verplichtingen. Houdt u zich aan deze regels en verplichtingen!
 • Het is niet toegestaan zich te begeven op het stallencomplex van manege Easy Riders.
 • Het is niet toegestaan uw paard/pony contact te laten hebben met paarden/pony’s die gestald staan op manege Easy Riders of zich buiten in de paddocks bevinden. Ook is het niet toegestaan deze dieren te aaien of te voeren!
 • Als u zich te paard begeeft, is het ALTIJD verplicht een veiligheidshelm te dragen. Deze moet voorzien zijn van CE-markering en EN-1384 teken.
 • Correcte rijkleding is verplicht, dit volgens de voorwaarden die de KNHS hieraan stelt.
 • Correcte optoming van het paard is verplicht, dit volgens de voorwaarden die de KNHS hieraan stelt.
 • Roken is vrijwel overal op het terrein VERBODEN! Het is enkel toegestaan te roken op het terras achter de kantine van de binnenmanege. Roken te paard is ten allen tijde VERBODEN!
 • Bij de ingang van de binnen- en buitenrijbaan hangen duidelijk de rijbaanregels. Alle ruiters dienen zich hieraan te houden.
 • Tijdens wedstrijddagen is het voor pensionklanten van manege Easy Riders mogelijk om te rijden. Dit kan in de rijbaan die op dat moment gebruikt wordt om in los te rijden. Het is de bedoeling dat wedstrijdruiters en pensionklanten rekening met elkaar houden. Bij klachten (van beide kanten) wendt men zich tot de ringmeester of wedstrijdorganisatie.
 • Paarden en pony’s dienen correct te worden behandeld. Dit volgens de richtlijnen van de KNHS en FEI.
 • Uw paard/pony dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort en op zijn minst een geldige IE-T (influenza en tetanus) enting en correcte basisenting te hebben gehad.
 • Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan. Uitwerpselen van de hond opruimen!
 • Parkeren van trailers en personenauto’s boven aan de weg. De hele lengte van de weg en beide zijden mogen hiervoor gebruikt worden. Mest opruimen!
 • Houd de sfeer goed en ga met respect om met uw mederuiters.
 • Het is ALTIJD verplicht de aanwijzingen van de ringmeesters, wedstrijdorganisatie of personeel van manege Easy Riders op te volgen!
 • Bij klachten van wat voor aard dan ook kunt u terecht bij de wedstrijdorganisatie.
 • Regelementen KNHS en FEI zijn na te lezen op www.knhs.nl en www.fei.org

Risicoaanvaarding

 • Deelname aan wedstrijden gebeurt op eigen risico. Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die hiermee gepaard gaan. Voor de gevolgen kan RV de Nieuwebrug Ruiters niet aansprakelijk gesteld worden
 • RV de Nieuwebrug Ruiters kan niet aansprakelijk gesteld worden voor voor schade aan kleding, persoon en/of zaken van het lid/de bezoeker die voortvloeit uit het bezoek aan de wedstrijdlocatie, behoudens dekkingen van de aansprakelijkheidsverzekering van de rijvereniging.
 • RV de Nieuwebrug Ruiters kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.
 • Eenieder die deelneemt aan de door ons georganiseerde wedstrijden wordt geacht op de hoogte te zijn van deze risicoaanvaarding.
 • Onverminderd blijven van kracht: de rijbaanregels, de huisregels en het wedstrijdreglement van de KNHS.

 

Wij hopen dat bovenstaande voor iedereen duidelijk is. Heeft u vragen, dan kunt u daarvoor altijd bij ons terecht.

Agradi.nl Webshop